لینک کمکی – پیکوفایل

برای مشاهده تصویر در ابعاد بسیار بزرگ، اینجا کلیک کنید.

لینک کمکی – پیکوفایل

برای دریافت فایل لایه باز (psd) تصویر اینجا کلیک کنید.


لینک کمکی – پیکوفایل


تصویر خوشنویسی های به کار رفته در این اثر:

انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکمانی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم

انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم

برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی ، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید.


لینک کمکی – پیکوفایل

یا محمد بن علی ایها التقی الجواد

یا محمد بن علی ایها التقی الجواد

برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی ، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید.


لینک کمکی – پیکوفایل

یا جواد آل الله

یا جواد آل الله

برای مشاهده تصویر در ابعاد اصلی ، روی تصویر بالا و یا اینجا کلیک کنید.


لینک کمکی – پیکوفایل