دانلود به صورت فایل PDFمیثاق نامه اولیای دانش آموزان

 

باتوکل به خدا و با الهام از قرآن و عترت ، برای دستیابی به مراتبی از حیات طیبه فردی و اجتماعی به عنوان ولی دانش آموز از عمق وجود عهد می بندم که فرزندم :

 

1-حاکثر تلاش خود را جهت ارتقای معدل و افزایش توان علمی ، پژوهشی و کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی انجام دهد .

2- بر اساس کرامت والای ارزش های انسانی با پوششی که برازنده ی دانش آموز ایرانی است در محیط مدرسه حضور یابد .

3- با توجه به نقش بازدارندگی فرائض دینی به ویژه نماز در اقامه آن کوشا باشد .

4- با توجه به گستردگی فضاهای مجازی تلاش کند خود و دوستانش را از پیامدهای استفاده نا مطلوب از آن  مطلع و مصون نگاه دارد .

5- نسبت به رعایت بهداشت خود و محیط مدرسه  واقف بوده و نهایت تلاش خود را در حفظ سلامت جسم و روانش بنماید .

6- به کسب مهارتهای اجتماعی توجه نماید و نسبت به پذیرش مسئولیت درفعالیت های مدرسه اهتمام کامل ورزد .

7- از همراه داشتن وسایل غیر ضروری و تجمّلی مانند  زیور آلات ،کتب ، مجله ، سی دی ، تلفن همراه و ... توسط فرزندم خوداری نمایم .

8- ازحضوردر زمان تدریس معلم در کلاس خوداری نموده و در زنگ تفریح یا ساعت ورزش جهت صحبت با معلم فرزندم استفاده نمایم .

9- در برخورد با اولیای مدرسه و دانش آموزان با کمال ادب و احترام ، رفتار نماید و رفتار مؤدبانه را نمایانگر ارزش والای خود بداند .

10- حفظ نظم و آرامش در کلاس ،توجه به درس و عمل به توصیه معلمان و بهره گیری از آنان را در کلاس درس نشانگر کامل به حقوق خود و سایر همکلاسی ها بداند و عمل به آنها را بر خویش واجب بشمارد .

11- مدرسه خانه ی ماست و اموال و امکانات به صورت امانتی گرانبها نزد ما می باشد ،مسلمأ امانتداری صادق  برای خانه ی خود باشد .

12- تلاش کند نهایت همکاری را با اولیای مدرسه در زمینه های علمی ، پژوهشی و شرکت در مسابقه ها ، المپیادها ، همایش ها و گردهمایی ها  داشته باشد و موجبات افتخار و سر بلندی برای خود ،مدرسه و جامعه فراهم نماید .

13- با اعضای شورای دانش آموزی همکاری داشته باشد و با نظرات و پیشنهادهای سازنده خود در بهبود وضعیت مدرسه حود بکوشد و در مراسم ها و بر گزاری مناسبت های مختلف شرکت فعال داشته باشد .

14- در پایان متعهد می شوم ارتباط خود را با مدرسه حفظ نمایم و در جهت بهبود وضع درسی و اخلاقی فرزندم نهایت تلاش را بنمایم .

ای خدای بزرگ یاریم کن تا همواره بر این عهد استوار باشم و پیمان شکن نباشم .

آمین یا رب العالمین

دبستان شهید داور زاده

  

میثاق نامه دانش آموزان                                         دبستان دخترانه شهید داور زاده

در راستای طرح تعالی مدیریت کیفیت مدار،ما دانش آموزان دبستان شهید داورزاده با خدای خویش عهد می بندیم که در جهت رضایت مندی پروردگار،مهرورزی و خدمت به خلق،در انجام رسالت تحصیلی خویش در زیر چتر این طرح تعالی،اصول زیر را به عنوان استراتژی در سال تحصیلی جاری مد نظر قرار دهیم :

1-رأس ساعت 7:40 در مدرسه حاضر ودر کمال نظم و آرامش در مراسم صبحگاهی شرکت نمایم.

2-در کمال سادگی و آراستگی در شأن دانش آموز با رعایت فرم مدرسه در محیط دبستان حضور یابم  .

3-از به همراه آوردن وسایلی   مانند  ، سی دی،غیر درسی، تلفن همراه،زیور آلات و ... خوداری نمایم .

4-حضور خود را قبل از معلم واجب و خروج هنگام اتمام درس پس از معلم را لازم می دانم.

5-در برخورد با اولیای مدرسه و دانش آموزان با کمال ادب و احترام رفتار نمایم و رفتارم مؤدبانه داشته باشم.

6-حفظ نظم و آرامش در کلاس و توجه به درس و عمل به توصیه معلمان و بهره گیری از آنان را در کلاس درس نشانگر آشنایی کامل به حقوق خود و سایر همکلاسی ها می دانم و عمل به آنها را بر خویش واجب می شمارم . آرامش شعار ماست و کوشش می کنم آن را تا حد اعلی حفظ و به دیگران منتقل نمایم.

7-مدرسه خانه ماست.   امانتداری صادق برای خانه خود باشم و در حفظ اموال مدرسه کوشش لازم را بنمایم.

8-تلاش می کنم نهایت همکاری را با اولیای مدرسه در زمینه های علمی، پژوهشی و شرکت در مسابقه ها، المپیادها،همایش ها و   داشته باشم و موجبات افتخارات و سربلندی را برای خود،مدرسه و جامعه فراهم نمایم.

9-با اعضای شورای دانش آموزی همکاری داشته بکوشم و در مراسم ها و مناسبت ها شرکت فعال داشته باشم.

10- با رعایت بهداشت خود و محیط مدرسه   نهایت تلاش خود را در حفظ سلامت جسم و روانم بنمایم .

«ای خدای مهربان و بزرگ یاریم کن تا همواره بر این عهد استوار باشم و پیمان شکن نباشم »