احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن عسکرى علیه السلام: خَصلَتانِ لَیسَ فَوقَهُما شَى ءٌ: الإیمانُ بِاللّه ِ و نَفعُ الإخوانِ

دو خصلت است که بالاتر از آنها چیزى نیست: ایمان به خدا و سود رساندن به برادران

همان، ج ۷۸، ص ۳۷۴

موضوع حدیث: خصلت مومن


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن عسکرى علیه السلام: جُعِلَتِ الخَبائِثُ فی بَیتٍ و جُعِلَ مِفتاحُهُ الکِذبَ

همه پلیدى ها را در خانه اى نهادند و کلید آن دروغ است

میزان الحکمه، ح ۱۷۴۱۰

موضوع حدیث: دروغ


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن عسکرى علیه السلام: إتَّقُوا اللّه َ و کُونوا لَنا زَینا و لاتَکوُنوا عَلَینا شَینا

تقواى الهى پیشه کنید و مایه زینت ما باشید، نه مایه سرشکستگى ما

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۲

موضوع حدیث: تقوا


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن عسکرى علیه السلام: خَیرُ إخوانِکَ مَن نَسِىَ ذَنبَکَ و ذَکَرَ إحسانَکَ إلَیهِ

بهترین برادر تو کسى است که خطایت را فراموش کند و احسان تو را به خود، به یاد آورد

همان، ص ۳۷۹

موضوع حدیث: برادری


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن عسکرى علیه السلام: مَن وَعَظَ أخاهُ سِرّا فَقَد زانَهُ و مَن وَعَظَهُ عَلانِیَةً فَقَد شانَهُ

هر که برادرش را در خلوت پند دهد، او را آراسته است و هرکس برادرش را در جمع پند دهد او را سرشکسته کرده است

تحف العقول، ص ۴۸۹

موضوع حدیث: پند


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن عسکرى علیه السلام: لَیسَ مِنَ الأدَبِ إظهارُ الفَرَحِ عِندَ المَحزونِ

شادمانى کردن در نزد غم دیده، بى ادبى است

همان، ص ۴۸۹

موضوع حدیث: شادی و غم


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن عسکرى علیه السلام: بِئسَ العَبدُ عَبدا یَکونُ ذا وَجهَینِ و ذا لِسانَینِ

چه بد بنده اى است آن که دو رو و دو زبان باشد

همان، ص ۴۸۸

موضوع حدیث: دو رویی


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام حسن عسکرى علیه السلام: مَن کانَ الوَرَعُ سَجِیَّتَهُ و الکَرَمُ طَبیعَتَهُ و الحِلمُ خُلَّتَهُ، کَثُرَ صَدیقُهُ

کسیکه پارسایى خوى او، بخشندگى طبیعت او و بردبارى خصلت او باشد، دوستانش زیاد شوند

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۹

موضوع حدیث: راه افزایش دوستی


احادیث امام حسن عسکری علیه السلام 1 تا 10

احادیث امام حسن عسکری علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

زندان بان هاى امام حسن عسکرى علیه السلام در جواب صالح بن وصیف: ما نَقولُ فی رَجُلٍ یَصومُ نَهارَهُ و یَقُومُ لَیلَهُ کُلَّهُ، لا یَتَکلَّمُ و لایَتَشاغَلُ بِغَیرِ العِبادَةِ

زندان بان هاى امام عسکرى علیه السلام در جواب صالح بن وصیف: چه بگوییم درباره کسیکه روزها را روزه مى گیرد و تمام شب را به عبادت به سر مى آورد و جز به عبادت سخنى نمى گوید و به کارى نمى پردازد

بحار الأنوار، ج ۵۰، ص ۳۰۸
موضوع حدیث: روزه، عبادت، کار