احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: مَن زارَ قَبرَ عَمَّتی بِقُمَّ، فَلَهُ الجَنَّةُ

هرکس قبر عمّه ام (حضرت معصومه علیه السلام) را در قم زیارت کند، بهشت پاداش او است

کامل الزیارات، ص ۵۳۶

موضوع حدیث: زیرات حضرت معصومه علیه السلام


احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: الثِّقَةُ بِاللّه ِ ثَمَنٌ لِکُلِّ غالٍ و سُلَّمٌ إلى کُلِّ عالٍ

اعتماد به خدا بهاى هر چیز گران بهاست و نردبانى به سوى هر بلندایى

همان، ج ۷۸، ص ۳۶۴

موضوع حدیث: اعتماد به خدا


احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: القَصدُ إلَى اللّه ِ تعالی بِالقُلُوبِ أبلَغُ مِن إِتعابِ الجَوارِحِ بِالأعمالِ

به دل آهنگ خدا داشتن برتر است تا خسته کردن جوارح به عبادت

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۶۴

موضوع حدیث: آهنگ خدا


احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: إظهارُ الشَّیءِ قَبلَ أن یُستَحکَمُ مَفسَدَةٌ لَهُ

آشکار کردن چیزى پیش از استوار شدن، مایه تباهى آن است

تحف العقول، ص ۴۵۷

موضوع حدیث: استواری در کار


احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: لا یَضُرُّکَ سَخَطُ مَن رِضاهُ الجَورُ

خشم کسیکه خشنودى اش ستمگرى است، به تو زیان نمى رساند

همان، ج ۷۵، ص ۳۸۰

موضوع حدیث: خشم ستمگر


احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: غِنَى المُؤمِنِ غِناهُ عَنِ النّاسِ

توانگرى مومن در بى نیازى از مردم است

همان، ص ۱۰۹

موضوع حدیث: توانایی مومن


احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: الأیامُ تَهتِکُ لَکَ الأمرَ عَنِ الأسرارِ الکامِنَةِ

روزگار رازهاى نهان را بر تو آشکار مى کند

همان، ص ۳۶۵

موضوع حدیث: راز روزگار


احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: إعلَم أنَّکَ لَن تَخلُوَ مِن عَینِ اللّه ِ فَانظُر کَیفَ تَکُونُ

بدان که از دید خداوند پنهان نیستى، پس بنگر چگونه اى

تحف العقول، ص ۴۵۵

موضوع حدیث: دید خدا


احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام جواد الائمه علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام جواد علیه السلام: مَنِ استَحسَنَ قَبیحا کانَ شَریکا فیهِ

هر که کار زشتى را نیک بشمارد، در آن کار شریک است

بحار الأنوار، ج ۷۵، ص ۸۲
موضوع حدیث: جزای کار زشت