احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام سجّاد علیه السلام: کَفُّ الأذى، مِنْ کَمالِ العَقلِ وفیهِ راحَةٌ لِلبَدَنِ عاجِلاً و آجِلاً

خوددارى از آزار رساندن، نشانه کمال خرد و مایه آسایش دو گیتى است

تحف العقول، ص ۲۸۳

موضوع حدیث: کمال، آسایش


احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام سجّاد علیه السلام: إنَّها [الصَّدَقَةَ] تَقَعُ فِی یَدِاللّه ِ قَبلَ أن تَقَعَ فِی یَدِ السّائِلِ

صدقه، قبل از اینکه به دست نیازمند برسد، در دست خداوند قرار مى گیرد

عدّة الدّاعی، ص ۵۹

موضوع حدیث: صدقه


احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام سجّاد علیه السلام: المُؤمِنُ یَصمُتُ لِیَسلَمَ و یَنطِقُ لِیَغنَمَ

مومن سکوت مى کند تا سالم ماند و سخن مى گوید تا سود برد

الکافى، ج ۲، ص ۲۳۱

موضوع حدیث: سکوت، سخن


 

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام سجّاد علیه السلام: إنّی لاَُحِبُّ أن أدومَ عَلَى العَمَلِ و إن قَلَّ

من دوست دارم که در کار پیوسته باشم، اگر چه اندک باشد

وسائل الشیعه، ج ۴، ص ۹۲

موضوع حدیث: کار


احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام سجّاد علیه السلام: إنَّ أرضاکُم عِندَاللّه ِ أسبَغُکُم عَلى عِیالِهِ

خداوند از آنکس خشنودتر است که خانواده خود را بیشتر در رفاه و نعمت قرار دهد

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۱۳۶

موضوع حدیث: خانواده


احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

 

امام سجاد علیه السلام: خَیْرُ مَفاتیحِ الاُمورِ الصِّدقُ وَ خَیْرُ خَواتیمِهَا الْوَفاءُ

بهترین شروع کارها صداقت و راستگویى و بهترین پایان آنها وفا است

بحارالأنوار، ج ۷۸، ص ۱۶۱

موضوع حدیث: صداقت، راستگویی، وفا


احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام سجاد علیه السلامکَثرَةُ النُّصحِ یَدعوإلَى التُّهمَةِ

نصیحت زیاد باعث بدبینى و تهمت مى شود

الدرّة الباهرة: ۲۶٫

موضوع حدیث: نصیحت، تهمت


احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

 

امام سجاد علیه السلام: إنّ الکریمَ یَبتَهِجُ بفَضلِهِ واللَّئیمَ یَفتَخِرُ بمُلکِهِ

انسان بزرگوار به بخشش خود مى بالد، و انسان پست به دارایى خویش مى نازد

الدّرة الباهرة : ۲۷٫

موضوع حدیث: بخشش


احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام سجاد علیه السلام: إنَّ أقرَبَکُم مِن اللّه ِأوسَعَکُم خُلقا

نزدیکترین شما به خداوند، گشاده خوترین شماست

الکافی: ۸/۶۹/۲۴

موضوع حدیث: گشاده رویی


احادیث حضرت امام سجاد علیه السلام 1 تا 10

 

امام سجاد علیه السلام: أظهِرِ الیَأسَ مِن الناسِ؛ فإنَّ ذلکَ هُو الغِنى

چشم امید از مردم برکن؛ زیرا که این عین توانگرى است

الأمالی للمفید: ۱۸۳/۶
موضوع حدیث: توانگری