احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام : فَرَضَ اللّه ُ الأمرَ بِالمَعُروفِ مَصلَحَةً لِلعامَّةِ

خداوند امر به معروف را براى اصلاح مردم قرار داد

بحار الأنوار، ج ۶، ص ۱۰۷
موضوع حدیث: امر به معروف


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام: إلزَم رِجلَها؛ فَإنَّ الجَنَّةَ تَحتَ أقدامِها

در خدمت مادر باش؛ زیرا بهشت زیر قدم هاى مادران است

کنزالعمّال، ح ۴۵۴۴۳
موضوع حدیث: مادر


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام: بِشرٌ فی وَجهِ المُؤمِنِ یُوجِبُ لِصاحِبِهِ الجَنَّةَ

خوش رویى هنگام روبه رو شدن با مؤمن، بهشت را بر فرد خوش رو واجب مى کند

همان، ج ۷۵، ص ۴۰۱
موضوع حدیث: خوش رویی


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام: فَرَضَ اللّه ُ الصَّلاةَ تَنزِیها مِنَ الکِبرِ

خداوند نماز را براى دورى از کبر واجب کرد

بحار الأنوار، ج ۸۲، ص ۲۰۹
موضوع حدیث: نماز


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام: خِیارِکُم ألیَنُکُم مَناکِبَهُ و أکرَمُهُم لِنِسائِهِم

بهترین شما کسانى اند که با مردم نرم ترند و زنان خویش را بیشتر گرامى مى دارند

دلائل الإمامه، ص ۷۶
موضوع حدیث: احترام به همسر


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام: ما جَعَلَ اللّه ُ بَعدَ غَدیرِخُمٍّ مِن حُجَّةٍ و لاعُذرٍ

خداوند پس از غدیر خم براى کسى حجّت و عذرى باقى نگذاشت

دلائل الإمامَه، ص ۱۲۲
موضوع حدیث: غدیر خم


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام: فَرَضَ اللّه ُ العَدْلَ تَسکینا لِلْقُلوبِ

خداوند عدالت را براى آرامش دل ها، واجب کرد

علل الشرایع، ج۱، ص ۲۴۸، ح ۲
موضوع حدیث: عدالت


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام: فَرَضَ اللّه ُ الصِّیامَ تَثبِیتا لِلإخلاصِ

خداوند روزه را براى استوارى اخلاص، واجب فرمود

بحار الأنوار: ۹۶/۳۶۸/۴۷
موضوع حدیث: روزه


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه زهرا علیه السلام: فَرَضَ اللّه ُ صِلَةَ الأرحامِ مَنماةً لِلعدَدِ

خداوند صله ارحام را به جهت فزونى نفرات مقرّر داشته است

بحار الأنوار: ۷۴/۹۴/۲۳
موضوع حدیث: صله رحم


احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت فاطمه زهرا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

حضرت فاطمه علیه السلام: فَجَعَلَ اللّه ُ إطاعَتَنا نِظاما لِلمِلَّةِ و إمامَتَنا أمانا لِلفُرقَةِ

خدا اطاعت از ما را رشته سامان ملّت و امامت ما را مایه ایمنى از تفرقه قرار داده است

الإحتجاج، ج ۱، ص ۱۳۴
موضوع حدیث: اطاعت خدا، امامت