احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: طَعمُ الماءِ طَعمُ الحَیاة

مزه آب، مزه زندگى است

بحار الأنوار، ج ۴۹، ص ۹۹

موضوع حدیث: آب


 

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: مِن أخلاقِ الأنبیاءِ التَّنظُّفُ

پاکیزگى از اخلاق پیامبران است

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۳۵

موضوع حدیث: پاکیزگی


احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: مَن أرادَ أن لایُؤذِیَهُ مِعدَتُهُ فَلا یَشرَب بَینَ طَعامِهِ ماءً

هر که مى خواهد معده اش آزارش ندهد، در بین غذا آب نخورد

بحار الأنوار، ج ۶۲، ص ۳۲۳

موضوع حدیث: معده درد


احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: شُربُ الماءِ البارِدِ عَقیبَ الشَّى ءِ الحارِّ أوِ الحَلاوةُ یَذهَبُ بِالأسنانِ

نوشیدن آب سرد، پس از خوردن چیز گرم، یا خوردن شیرینى دندان ها را از بین مى برد

مستدرک الوسائل، ج ۱۶، ص ۴۵۸

موضوع حدیث:  سلامت مومن


احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: إنَّ یَومَ الحُسَینِ أقرَحَ جُفُونَنا و أسبَلَ دُمُوعَنا و أذَلَّ عَزیزَنا

روز شهادت حسین علیه السلام دیدگان ما را مجروح، اشک هاى ما را روان و عزیز ما را خوار کرد

الأمالى، صدوق، ص ۱۹۰

موضوع حدیث: امام حسین علیه السلام


احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: لَیسَ مِنّا مَن تَرَکَ دُنیاهُ لِدِینِهِ و دِینَهُ لِدُنیاهُ

از ما نیست آن که دنیاى خود را براى دینش و دین خود را براى دنیایش ترک گوید

 بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۴۶

موضوع حدیث: ترک دین و دنیا


احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: أَجمِل مُعاشَرَتَکَ مَعَ الصَّغیر و الکَبیرِ

نشست و برخاست خود را با کوچک و بزرگ نیکو گردان

مستدرک الوسائل، ج ۸، ص ۳۵۴

موضوع حدیث: کوچک و بزرگتری


احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: مَن فَرَّجَ مِن مُؤمِنٍ فَرَّجَ اللّه ُ عَن قَلبِهِ یَومَ القِیامَةِ

هرکس اندوه مومنى را بزداید خداوند در روز قیامت، غم از دلش مى زداید

الکافى، ج ۲، ص ۲۰۰

موضوع حدیث: غم مومن


احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: صاحِبُ النِّعمَةِ یَجِبُ أن یُوَسَّعَ عَلى عِیالِهِ

آنکه صاحب نعمت است باید که بر هزینه خانواده اش وسعت بخشد

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۳۵

موضوع حدیث: ببخش، خانواده


احادیث حضرت امام رضا علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام رضا علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام رضا علیه السلام: مَن طَلَبَ الأمرَ مِن وَجهِهِ لَم یَزِلَّ فَإن زَلَّ لَم تَخذُلهُ الحِیلَةُ

آنکه کار را از راهش بجوید نمى لغزد و اگر بلغزد راه چاره در پیش رو دارد

بحار الأنوار، ج ۷۱، ص ۳۴۰
موضوع حدیث: کسب و کار