احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: مَن أطاعَ اللّه َ یُطاعُ

هرکس از خدا فرمان ببرد، از او فرمان برند

 تحف العقول، ص ۴۸۲

موضوع حدیث: فرمانبری از خدا


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: العُقوقُ یُعقِبُ القِلَّةَ و یُؤدِّی إلَى الذِّلَّةِ

عاقّ والدین، نادارى در پى دارد و به خوارى مى کشاند

بحار الأنوار، ج ۷۴، ص ۸۴

موضوع حدیث: عاق والدین


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: الغَضَبُ عَلى مَن لاتَملِکُ عَجزٌ و عَلى مَن تَملِکُ لَومٌ

خشم بر کسیکه اختیارش به دست تو نیست، نشانه ناتوانى و بر آنکه اختیارش به دست تو است، مایه سرزنش است

مستدرک الوسائل، ج ۱۲، ص ۱۱

موضوع حدیث: خشم


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: مَن یَزرَع خَیرا یَحصُد غِبطَةً و مَن یَزرَع شَرّا یَحصُد نَدامَةً

هر که بذر خوبى بکارد، شادمانى بدرود و هر که تخم بدى بیفشاند، پشیمانى مى درود

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۳

موضوع حدیث: بذر خوبی


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: مَن رَضِیَ عَن نَفسِهِ کَثُرَ السّاخِطونَ عَلَیهِ

آنکه از خودش راضى شود، ناراضیان از او فراوان شوند

بحار الأنوار، ج ۷۲، ص ۳۱۶

موضوع حدیث: از خود راضی


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: مَن جَمَعَ لَکَ وُدَّهُ و رَأیَهُ فَاجمَعْ لَهُ طاعَتَکَ

هرکس نهایت دوستى و رأى نیکش را به تو عرضه کرد، تو نیز نهایت فرمانبرى ات را به او ابراز کن

تحف العقول، ص ۴۸۳

موضوع حدیث: دوستی


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: اُذکُر حَسَراتِ التَّفریطِ بِأخذ تَقدیمِ الحَزمِ

حسرت کوتاهى کردن را با پیشه کردن دور اندیشى، یاد کن

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۷۰

موضوع حدیث: حسرت، دوراندیشی


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: مَن أَطاعَ اللّه َ لَم یُبالِ سَخَطَ المَخلُوقِینَ

کسیکه از خدا اطاعت مى کند، از خشم مردم باکى ندارد

همان، ج ۷۱، ص ۱۸۲

موضوع حدیث: اطلاعت خدا، خشم، مردم


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: لاتَطلُب الصَّفا مِمَّن کَدرتَ عَلَیهِ و لاَ الوَفاءَ لِمَن غَدَرتَ بِهِ

از کسیکه رابطه ات را با او گسسته اى صمیمیّت مخواه و از کسیکه به او وفا نکرده اى، وفا طلب مکن

بحار الأنوار، ج ۷۸، ص ۳۷

موضوع حدیث: صمیمیت، وفا


احادیث حضرت امام هادی علیه السلام 1 تا 10

احادیث حضرت امام هادی علیه السلام ۱ تا ۱۰

 

امام هادى علیه السلام: إذا حَلَلتَ مِن أخیکَ فی مَحَلِّ الثِّقَةِ فَاعدِلْ عَنِ المَلَقِ إلى حُسنِ النِّیَّةِ

هرگاه به برادرت اعتماد کردى، به جاى مدح و ثنا در ظاهر نیّتت را در باطن نیکو کن

همان، ص ۳۶۹

موضوع حدیث: اعتماد